Hizmetler

Engelli Öğrenci Biriminin Hizmetleri
1. Üniversitemizi kazanan engelli öğrencilerin ilk kayıt esnasında tespit edilmesi,
2. Engelli öğrencilerin öğrenimleri süresince ihtiyaçlarının ve karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi,
3. Engelli öğrencisi bulunan bölümlerdeki akademisyenlerin öğrencilerin özel gereksinimleri konusunda bilgilendirilmesi,
4. Engelli öğrencilerin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik projeler geliştirilmesi.